ตลท.รับ EVER-W1 เริ่มซื้อขาย 17 ธ.ค.56

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บมจ.เอเวอร์แลนด์ (EVER) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (EVER-W1) เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 17 ธ.ค. 2556

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมีจำนวน 1,079,441,538 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 : 1 หุ้นสามัญใหม่) ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น อายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออก คือ 2 ธันวาคม 2556) ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0 บาทต่อหน่วย วันใช้สิทธิครั้งแรก 31 มี.ค.2557 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 28 พ.ย. 2557

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

SET.or.th - Թ

Your Investment Resource in Thailand's Capital Market

หลักสูตรไต่บันไดเซียนหุ้น

อัตราแลกเปลี่ยน

ดัชนีหุ้น

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ

RSS หนังสือพิมพ์ธรุกิจ

The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews - finance

The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews - finance
  • ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ประเมินการส่งออกของไทยปี 2561 โตได้ถึง 8.6% จากปัจจัยด้านราคาที่สูงขึ้นทั้งกลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน และปัจจัยด้านปริมาณจากการขยายตัวต่อเนื่องของประเทศคู่ค้า

  • อัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มอ่อนตัวลงในไตรมาส 2/61 จนถึงครึ่งหลังของปี 2561

  • กำไรยังถูกกดดันจากแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ