ตลท.รับ EVER-W1 เริ่มซื้อขาย 17 ธ.ค.56

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บมจ.เอเวอร์แลนด์ (EVER) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (EVER-W1) เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 17 ธ.ค. 2556

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมีจำนวน 1,079,441,538 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 : 1 หุ้นสามัญใหม่) ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น อายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออก คือ 2 ธันวาคม 2556) ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0 บาทต่อหน่วย วันใช้สิทธิครั้งแรก 31 มี.ค.2557 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 28 พ.ย. 2557

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

หลักสูตรไต่บันไดเซียนหุ้น

อัตราแลกเปลี่ยน

ดัชนีหุ้น

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ

RSS หนังสือพิมพ์ธรุกิจ

The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews - finance

The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews - finance